EyeMove past EMDR toe bij alle doelgroepen:

(heel erg) jong tot volwassen, met en zonder beperking.

Wat is EMDR?

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Tijdens de sessie zal de therapeut vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut. Er wordt gewerkt in ‘sets’. Na elke set oogbewegingen zal de therapeut vragen wat de cliënt merkt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaal verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set volgt. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar  kracht en emotionele lading verliest.

Waarom EMDR?

  • Last van gebeurtenissen

Ieder mens maakt wel eens iets naars mee, soms zelfs iets schokkends. Vaak verdwijnen deze ervaringen langzaam uit het geheugen waardoor we er geen last meer van hebben. Soms heelt de tijd echter niets. Mensen blijven last hebben van herinneringen aan nare of schokkende gebeurtenissen. Daardoor kunnen mensen situaties gaan vermijden die met de gebeurtenis te maken hebben of veel last hebben van angst. Deze klachten kunnen dusdanig beperkend zijn dat je niet meer kan leven zoals je dat zelf graag zou willen.

  • Angsten

Er zijn verschillende soorten angstklachten. De meest voorkomende zijn fobieën, sociale angst, paniekklachten, dwangklachten en gegeneraliseerde angst. Vaak kan EMDR als onderdeel van de behandeling veel effect bereiken.

  • Examenvrees en faalangst

EMDR kan een hele efficiënte behandeling zijn voor examenvrees of faalangst. Het kan de invloed van vervelende situaties uit het verleden minder maken en het kan je voorbereiden om die spannende toets en presentatie met minder spanning aan te gaan.

Plan uw afspraak