Kosten

De kosten van een behandeling zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden elk jaar aan het dan geldende NZa tarief aangepast. De kosten worden per consult bij u in rekening gebracht.

Contractvrij

Wineke werkt uitsluitend in de basis GGZ en ‘contractvrij’. Dit laatste betekent dat zij bewust geen contracten heeft afgesloten met verzekeraars. Desalniettemin, wordt een behandeling in sommige gevallen geheel en in veel gevallen gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft afgesloten. Bij enkele verzekeraars dient u van te voren een ‘akkoordverklaring’ aan te vragen, alvorens een behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed kan worden.

Wilt u weten of een behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar!

Vergoede zorg

We spreken van ‘vergoede zorg’, wanneer er een zogenaamde DSM5 diagnose gesteld kan worden, waarvan de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, en wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief van uw huisarts, een medisch specialist of een psychologische hulpverlener werkzaam in de gespecialiseerde GGZ.

Indien er sprake is van ‘vergoede zorg’ kunt u de kosten van een behandeling declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een zogenaamde ‘restitutiepolis’ heeft afgesloten, wordt doorgaans 100% van het NZa tarief vergoed. Indien u een ‘naturapolis’ heeft, is de vergoeding meestal 60%-70% van het NZa tarief. U dient in dat geval een gedeelte van de kosten dus zelf te betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat voor verzekering u heeft afgesloten en welk percentage vergoed zal worden. Houdt u tevens rekening met het ‘eigen risico’ dat op vergoedingen in mindering kan worden gebracht.

  • De eerste twee gesprekken van een behandeltraject zijn doorgaans intakegesprekken. Voor een intakegesprek van 60 min. wordt 183,44 euro in rekening gebracht.
  • Voor een behandelconsult van 45 min. wordt 135,89 euro gerekend.
  • Voor een behandelconsult van 60 min. wordt 161,46 euro gerekend.

Wanneer een consult langer duurt (zoals bij een behandeling middels EMDR), wordt er meer in rekening gebracht. Uw behandelaar, uw verzekeraar en de NZa kunnen u hierover informeren.

Onvergoede zorg

De behandeling van o.a. seksuele klachten, relatieproblemen, stressklachten, rouw en levensfaseproblematiek wordt tegenwoordig meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt soms wel een beroep doen op vergoeding vanuit een aanvullend pakket. Uw eigen verzekeraar kan u hier meer informatie over geven.

Ook de kosten van een zogenaamd ‘niet-basispakket consult’ zijn bepaald door de NZa en worden eveneens per consult bij u in rekening gebracht.

  • Voor een intakegesprek van 60 min. wordt 197,73 euro in rekening gebracht. 
  • Voor een behandelconsult van 45 min. wordt 131,82 euro gerekend.
  • Voor een behandelconsult van 60 min. wordt 164,78 euro gerekend.

Afspraak annuleren

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te doen. Annuleren of verzetten kan telefonisch of per e-mail.

  • Bij annulering of verzetten van een afspraak binnen 24 uur wordt een vast tarief van 131,82 euro in rekening gebracht (ook bij overmacht, zoals bij verkeers- en weersomstandigheden of ziekte).

N.B. Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien er wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.