Over mij

Wineke Salemink studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft daarna de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Ze is werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waar ze werkt als behandelcoördinator, diagnosticus en behandelaar.

Door de opleiding tot EMDR therapeut werd ze enthousiast over deze behandelvorm en hoeveel deze kan bijdragen aan een prettiger leven voor mensen.

Ze past EMDR toe bij alle doelgroepen: (heel erg) jong tot volwassen, met en zonder beperking.